Dagpenge

Dagpenge - her tænker vi på arbejdsløshedsdagpenge - er den økonomiske støtte som du får fra din a-kasse, hvis du bliver arbejdsløs.

Lever du ikke op til kravene til at modtage dagpenge (læs nærmere herunder), må du nøjes med kontanthjælp, som er en væsentligt lavere sats. Derfor kan det bestemt betale sig at sikre sig, at man får dagpenge. Læs herunder hvordan.

Den højest mulige dagpengesats er i år 2011 766 kr. om dagen. Det svarer til 16.579 kr. om måneden for en fuldtidsledig. Du kan dog maksimalt få 90 pct. af den løn, du tjente før, du blev ledig.

For at få udbetalt dagpenge, SKAL du have været medlem af en a-kasse i minimum ét år (for sturederende er kravet noget mere lempeligt), så derfor er det vigtigt, at du er medlem af en a-kasse.

» Se vores sammenligning af danske a-kasser her

Øvrige regler for dagpenge

Endvidere er det et krav, at du har været beskæftiget som lønmodtager mindst 52 uger i de sidste tre år. Dette gælder kun, hvis du er fuldtidsforsikret. Desuden skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet - altså du skal søge og være i stand til at komme I arbejde.

Disse betingelser sikrer, at du kan få dagpenge i op til 2 år indenfor en 3-årig periode. Opfylder du ikke kravene til at då dagpenge - eller har du været på dagpenge i mere end de tilladte 2 ud af 3 år er der dog stadig hjælp at hente fra kommunen i form af kontanthjælp. Her skal du dog være opmærksom på, at satsen er noget lavere og at du ikke må have noget af væsentlig værdi, når du er på kontanthjælp. Det kan altså ikke understreges nok, at det er vigtigt, at du er medlem af en a-kasse, så du kan få dagpenge!

» Se vores sammenligning af danske a-kasser her